JAK U NAS JEST

 

Szczególny nacisk kładziemy na: zabawę – naturalną potrzebę dziecka, która zaspokaja wrodzoną aktywność i działanie (zabawy manipulacyjne, naśladowcze, tematyczne, edukacyjne).

Od najmłodszych grup dużo czasu poświęcamy nauce czytania metodą dr J. Majchrzak oraz naturalną naukę języka – jako prosty, łatwy i ciekawy sposób wprowadzenia dzieci w świat liter.

Rozwijamy i wspomagamy „Dziecięcą matematykę” poprzez program prof. E. Gruszczyk Kolczyńskiej.

Wspomagamy rozwój ruchowy poprzez metody W. Sherborn,  gimnastykę mózgu P. Dennisona, aktywne słuchanie muzyki wg B. Strauss, edukacja przez ruch D. Dziamskiej, showpedagogika wg A. Chartanowicz

Kształcimy artystycznie i rozwijamy zdolności twórcze i wrażliwość poprzez zajęcia plastyczne, współpracę z Biblioteką, cykliczne spotkania teatralne odbywające się w przedszkolu, czy zajęcia rytmiczno – muzyczne.

Rozszerzamy horyzonty poznawcze poprzez wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, tematyką zajęć dotyczącą współczesnego świata: kosmosu, komputera.

Poświęcamy dużo miejsca Prawom Dziecka, organizujemy imprezy okolicznościowe: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełeka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka  i inne.

Organizujemy zajęcia wyciszające, relaksujące podczas poobiedniej sjesty we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci mają wtedy możliwość skorzystania z drzemki, słuchają bajek bądź muzyki relaksującej.

Gwarantujemy zabawę na świeżym powietrzu, na dużych placach przygotowanych do grupy wiekowej. Dzieci odpoczywają aktywnie uczestnicząc w zabawach zespołowych, integrujących, bawiąc się pod stałą opieką wychowawców, korzystając z bezpiecznych zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego.

Zapewniamy współpracę z logopedą, neurologopedą, psychologiem podejmując działania diagnozujące. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.