Informacja o Inspektorze
Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jednostek oświatowych Gminy Wyszków
Przedszkola nr 7 w Wyszkowie

Kamila Rudzińska-Kępka e-mail: iod.wyszkow@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

1.Art.37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

2.Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3.Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola nr 7 w Wyszkowie z dnia 16.07.2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 7 w Wyszkowie.