TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Logopedzi w przedszkolu:

 

Mgr Magdalena Łyszkowska – neurologpeda

Wtorek:

8.30 – 9.00 – konsulatacje dla rodziców

9.00 – 12.00 – Logosensoryka, indywidualna terapia logopedyczna

Środa:

10.30 – 14.00 – indywidualna terapia logopedyczna

Czwartek:

9.00 – 12.00 – Logorytmika, indywidualne zajęcia logopedyczne

 

Mgr Edyta Bajor – Niźniska – logopeda

Poniedziałek:

7.45 – 11.15 – indywidualna terapia logopedyczna

Wtorek:

12.30 – 14.30 – indywidualna terapia logopedyczna

Piątek:

8.00 – 12.30 – grupowe zajęcia logorytmiczne i logopedyczne,  indywidualna terapia logopedyczna

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu są istotnym obszarem wsparcia rozwoju dzieci w zakresie komunikacji i mowy. Logopedzi mają za zadanie identyfikować ewentualne trudności związane z mową u dzieci oraz dostarczać im odpowiednich narzędzi i technik, które pomogą w ich przezwyciężeniu.

 

Główne cele logopedii w przedszkolu to:

 • Diagnoza i interwencja – logopedzi w przedszkolu monitorują rozwój mowy u dzieci oraz identyfikują ewentualne trudności w zakresie komunikacji. Na podstawie obserwacji i diagnozy tworzą indywidualne plany działania, które pomagają dziecku w pokonywaniu trudności.
 • Wsparcie rozwoju mowy – poprzez różnorodne działania i zabawy logopedyczne dzieci uczą się poprawnej artykulacji dźwięków, doskonalą swój zasób słownictwa, a także rozwijają umiejętność składania zdań i wypowiedzi.
 • Integracja z innymi obszarami rozwoju – zajęcia logopedyczne w przedszkolu integrują się z innymi obszarami rozwoju dziecka, takimi jak rozwój motoryczny, emocjonalny czy społeczny. Poprzez zabawy i aktywności grupowe, dzieci mają szansę rozwijać się wszechstronnie.
 • Wsparcie rodziców – logopedzi w przedszkolu wspierają rodziców w domowej pracy nad rozwojem mowy dziecka, udzielając im wskazówek, rad i materiałów edukacyjnych.

Wszystkie te działania mają na celu stworzenie sprzyjającego środowiska rozwoju mowy u dzieci już od najmłodszych lat, co ma istotny wpływ na ich przyszły sukces edukacyjny i społeczny.

   

LOGOSENSORYKA

 

Logosensoryka w przedszkolu to podejście edukacyjne, które integruje elementy logopedii i sensoryki w celu wsparcia wszechstronnego rozwoju dzieci, zwłaszcza w obszarze percepcji sensorycznej i umiejętności komunikacyjnych. Skupia się ono na wykorzystaniu bodźców sensorycznych, takich jak dotyk, wzrok, słuch, smak i zapach, aby wspierać rozwój mowy, komunikacji, oraz ogólnego funkcjonowania dziecka.

 

Główne założenia logosensoryki w przedszkolu obejmują:

 

 • Integracja sensoryczna – Poprzez różnorodne aktywności, takie jak zabawy z piaskiem, wodą, materiałami teksturowymi czy przyrodniczymi, dzieci mają szansę doświadczyć różnych bodźców sensorycznych, co wspomaga ich rozwój zmysłów oraz integrację sensoryczną.
 • Wspomaganie rozwoju mowy – działania związane z logosensoryką często koncentrują się na stymulowaniu rozwoju mowy poprzez aktywne uczestnictwo dziecka w różnorodnych doświadczeniach sensorycznych. Na przykład, poprzez gry słowne, opisywanie doświadczeń sensorycznych czy śpiewanie piosenek z ruchem.
 • Wsparcie komunikacji – poprzez angażowanie dzieci w różnorodne działania sensoryczne, logosensoryka wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych, zachęcając do dzielenia się wrażeniami, emocjami oraz opisywania swoich doświadczeń.
 • Indywidualizacja działań – logosensoryka w przedszkolu stawia na indywidualne podejście do każdego dziecka, biorąc pod uwagę jego unikalne potrzeby, zainteresowania oraz poziom rozwoju. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie działań do konkretnych potrzeb każdego uczestnika.
 • Zabawa i aktywność – podstawową zasadą logosensoryki w przedszkolu jest zabawa i aktywność. Dzieci uczą się poprzez doświadczenie i eksperymentowanie, co sprzyja ich naturalnemu rozwojowi oraz rozwija pasję do nauki.

W rezultacie, logosensoryka w przedszkolu jest nie tylko narzędziem do stymulowania zmysłów i rozwijania mowy u dzieci, ale także promuje ich ogólny rozwój i przygotowuje do dalszego uczenia się poprzez aktywne doświadczanie otaczającego świata.

 

LOGORYTMIKA

Wyrażenie „logorytmika” to kreatywne połączenie słów „logopedia” i „rytmika”, jest to podejście edukacyjne, które integruje elementy logopedii (zajmującej się mową i komunikacją) z rytmiką (skupiającą się na rytmie, muzyce i ruchu). Logorytmika koncentruje się na wykorzystaniu ruchu i rytmu do wspierania rozwoju dzieci w różnych obszarach, takich jak motoryka, koordynacja, percepcja oraz umiejętności językowe.

 

Główne obszary logorytmiki to:

 

 • Zabawy rytmiczne i muzyczne – dzieci uczestniczą w różnego rodzaju zabawach rytmicznych, takich jak tańce, klaskanie, stukanie rytmu, oraz śpiewanie piosenek. Poprzez te działania, dzieci rozwijają swoje umiejętności rytmiczne oraz koordynację ruchową.
 • Ćwiczenia logopedyczne w rytmie – zajęcia logopedyczne mogą być integrowane z aktywnościami rytmicznymi, na przykład poprzez recytowanie rymowanek, gier słownych czy opowiadania historii w rytmie. To połączenie umożliwia dzieciom doskonalenie swoich umiejętności językowych w sposób dynamiczny i atrakcyjny.
 • Muzyka jako narzędzie terapeutyczne – muzyka ma znaczący wpływ na rozwój dzieci, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i poznawczym. W logorytmice muzyka jest wykorzystywana jako narzędzie terapeutyczne do wspierania rozwoju mowy, poprawy artykulacji dźwięków oraz kształtowania świadomości fonologicznej.
 • Integracja z innymi obszarami rozwoju – logorytmika integruje się z innymi obszarami rozwoju, takimi jak rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy. Poprzez wspólne rytmiczne aktywności, dzieci uczą się współpracy, komunikacji oraz rozwijają swoje umiejętności społeczne.
 • Ruch i rytm jako narzędzia uczenia się – logorytmika wykorzystuje ruch i rytm jako podstawowe narzędzia uczenia się. Poprzez różnorodne formy ruchu, takie jak taniec, ćwiczenia motoryczne, zabawy rytmiczne, dzieci uczą się koordynacji ruchowej, równowagi oraz kształtują swoje umiejętności przestrzenne.