Poniżej upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola

upoważnienie