Poniżej upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola.

upoważnienie