beznazwy

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA 2021/2022

Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 24 maja o godzinie 9.00 kończy 1 czerwca o godzinie 15.00. Wolnymi miejscami dla dzieci 3 i 4 letnich dysponują Przedszkole nr 9 w Wyszkowie oraz Przedszkole Integracyjne Nr 4 w Wyszkowie.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się wyłącznie w formie papierowej.

Zachęcam do odwiedzenia stron internetowych wyżej wymienionych przedszkoli, by móc zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

REKRUTACJA 2021/2022

Wszyscy Rodzice potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. Poniżej lista:

lista – Przyjęci (1)

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

  • formularz zgłoszenia (wydrukowany po wypełnieniu na w/w stronie),
  • oświadczenie o zamieszkaniu (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danej placówce (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 1 miesiąc), nie ma konkretnego druku, informacja niezbędna to trwanie stosunku pracy

Prosimy o przynoszenie pełnej dokumentacji (podpisy OBOJGA rodziców).
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.