REKRUTACJA 2024/2025

 

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 3 kwietnia 2024 r. o godz. 9.00 trwać będzie do 15 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

W tym czasie można rejestrować dzieci na stronie www.wyszkow.przedszkola.vnabor.pl

Witryna kandydata (vulcan.net.pl)

Kolejność zgłoszeń kandydatów nie ma znaczenia, dokumenty należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 16 kwietnia 2024 do godziny 15.00.

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do danego przedszkola. Rodzice będą musieli wówczas potwierdzić wolę zapisania dziecka do placówki i będą mieli na to czas do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

(dokumenty dostępne na stronie Vulcan w zakładce pliki do pobrania od 3 kwietnia)

  • formularz zgłoszenia (wydrukowany po wypełnieniu na w/w stronie),
  • oświadczenie o zamieszkaniu (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danej placówce (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania)
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 1 miesiąc), nie ma konkretnego druku, informacja niezbędna to trwanie stosunku pracy
  • 1 strona PIT-u 2023 lub 2022 (z prezentatą Urzędu Skarbowego lub wydruk z elektronicznym potwierdzeniem złożenia)

Prosimy o przynoszenie pełnej dokumentacji (podpisy OBOJGA rodziców).
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

Rodzicu pamiętaj- nie wystarczy zgłosić kandydatury dziecka na stronie. Należy przynieść wszystkie dokumenty, aby można było zaakceptować wniosek

 

Zarządzenie Burmistrza Wyszkowa w sprawie ustalenia terminów rekrutacji dla szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Wyszków

Terminy rekrutacji zarządzenie