Wszyscy Rodzice potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.