REKRUTACJA 2021/2022

Dokumenty potrzebne do rekrutacji:

  • formularz zgłoszenia (wydrukowany po wypełnieniu na w/w stronie),
  • oświadczenie o zamieszkaniu (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa kandydata w danej placówce (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (wzór dostępny na stronie w zakładce dokumenty do pobrania),
  • zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców (wystawione przez pracodawcę, nie starsze niż 1 miesiąc), nie ma konkretnego druku, informacja niezbędna to trwanie stosunku pracy

Prosimy o przynoszenie pełnej dokumentacji (podpisy OBOJGA rodziców).
Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.