Poniżej upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola:

upoważnienie