OPŁATY

 

Rodzice!

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty, publikujemy Zarządzenie Nr 190/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 19 sierpnia 2013, dotyczące wprowadzenia nowej umowy i aneksu do umów podpisanych przed 1 września 2013 r., regulujące wysokość opłaty za godzinę wychowania przedszkolnego (1zł/godzinę poza realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego).

Od 01.01.2017 roku rodzice dzieci 6 letnich zwolnieni są od ponoszenia opłaty stałej za dziecko. Wynika to z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2016 r.).

 
Zgodnie z powyższymi informacjami, stawka godzinowa wynosi 1 zł za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizacji Podstawy Programowej (8.00-13.00). Dodatkowo stawka dzienna za żywienie wynosi 10,00 zł za dzień pobytu dziecka w przedszkolu

Przewiduje się dodatkowe opłaty:
zakup kart pracy zgodnie z ustaleniami w grupie;
dodatkowe wyjścia do kina lub wycieczki – wg potrzeb bieżących;
teatrzyki – raz w miesiącu;

Zachęcamy gorąco do przyprowadzania dzieci nie później niż o 8:30 i odbieranie nie wcześniej niż o 15:00. w ten sposób pozwolą Państwo swojemu dziecku w pełni korzystać z zajęć dydaktycznych oraz wielu ciekawych zabaw przeprowadzanych w ciągu dnia.