1. Zbiórka nakrętek dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę. Współpraca z fundacją Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą– cały rok