DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

 

       Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji dziecka. Interesuje nas, na ile nasze oddziaływania są skuteczne we wszechstronnym rozwoju dzieci. Postanowiliśmy posłużyć się narzędziem, które pozwala określić możliwości dzieci oraz ich zmiany pod wpływem nie tylko dojrzewania, lecz także przedszkolnych oddziaływań. Badanie przeprowadzane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: diagnoza wstępna i końcowa. Dokonana diagnoza stanowi także podstawę do rozmów i współpracy z rodzicami, w celu zoptymalizowania wspierania rozwoju dzieci.

Wychowawczynie w grupach 3-4 letnich do oceny postępów dzieci używają „Arkusza obserwacji dzieci 3-4 letnich” Bożeny Janiszewskiej.

W grupach dzieci 5-letnich do oceny postępów dzieci nauczycielki używają „Arkusza obserwacji dzieci 5 letnich” Katarzyny Grom wydawnictwa WSIP.

W przypadku dzieci 6-letnich przeprowadzają obserwację pedagogiczną (,,Karta obserwacji dziecka” wydawnictwa Nowa Era) zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).