• Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-18.00
 • Informacje dotyczące płatności dostępne w zakładce DLA RODZICÓW-NUMERY KONT
 • Rozmowy indywidualne z panią Dyrektor w czwartki 16.00-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
 • Informacje dotyczące dyżurów/rozmów indywidualnych z nauczycielami dostępne w każdej z grup w zakładce CO NOWEGO lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

zdjęcie-dzieci-z-balonami-840x340-840x340

 •  Nasze przedszkole od 01.09.2020 roku jest czynne w godzinach 6.30-18.00
 • Rodzice w maseczkach i po dezynfekcji rąk mogą wejść do szatni, pomóc dziecku się rozebrać.
  W tym miejscu przekazujemy dziecko pod opiekę pracownikowi przedszkola,
  który zaprowadzi je do sali.
  UWAGA: w szatni może przebywać MAX 8 rodziców/opiekunów
 •  Brama do przedszkola jest zamknięta, nie można parkować na terenie przedszkola.
 • Ze względów organizacyjnych prosimy o odbieranie dzieci od godziny 15.00

Dyżur wakacyjny 2021

 1. Przedszkolem dyżurującym w lipcu jest Przedszkole nr 2 – ul. Meliorantów 13,  w sierpniu Przedszkole Integracyjne nr 4, ul. Sowińskiego 27 b
 2. Dyżur odbywa się zgodnie z wytycznymi GIS i procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w placówkach.
 3. Przedszkola w okresie wakacyjnym czynne są w godzinach 7:30 – 16:30.
 4. Do macierzystego przedszkola w terminie od 24.05.2021 do 28.05.2021(ostateczny termin zgłoszenia), do godz. 15:00, należy dostarczyć następujące dokumenty:
 • Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur (plik poniżej)

karta-zapisu-na-dyzur-wakacyjny-2021

 • Oświadczenie rodzica w związku z pandemią COVID-19 (plik poniżej)

oświadczenie na czas dyżuru wakacyjnego

 • Potwierdzenie przelewu opłaty za zadeklarowany okres pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu (informacje o kwocie można uzyskać telefonicznie w macierzystej placówce).

lub wyliczyć samodzielnie:

-7,50 zł.  za każdy dzień wyżywienia- Przedszkole nr 2
-7,00 zł. za każdy dzień wyżywienia- Przedszkole nr 4

-1 zł. za każdą rozpoczęta godzinę ponad podstawę programową (8.00-13.00)

wszystko należy pomnożyć przez ilość dni zadeklarowanych w miesiącu

W tytule przelewu należy wpisać: opłata za dyżur wakacyjny – podać miesiąc, imię i nazwisko dziecka oraz okres zadeklarowanego pobytu w placówce.

 1. Opłaty dokonywane są z góry:
 • Przedszkole nr 2:

Opłata za pobyt dziecka – BS Wyszków

96 8931 0003 0002 1727 2000 0001

Opłata za żywienie – BS Wyszków

69 8931 0003 0002 1727 2000 0002

 • Przedszkole Integracyjne nr 4:

Opłata za pobyt dziecka – BS Wyszków

10 8931 0003 0002 1685 2000 0101

Opłata za żywienie – BS Wyszków

80 8931 0003 0002 1685 2000 0102

 

 1. Ze względu na wciąż trwającą pandemię, bardzo prosimy o przemyślenie i ostateczne decyzje tylko w podanym terminie. Prosimy pamiętać, że pierwszeństwo mają dzieci rodziców pracujących w służbach zdrowia, mundurowych i w handlu.

WYCIECZKA

Rada Rodziców z przyjemnością informuje, że z okazji Dania Dziecka zaplanowano wyjazd dla wszystkich grup przedszkolnych wg harmonogramu:

3 latki 15 czerwiec w godzinach 10.00 – 13.00 Stajnia Pasja w Kamieńczyku

4 latki 22 czerwiec w godzinach 10.00 – 15.00 Młyn Gąsiorowo

5 latki 23 czerwiec w godzinach 10.00 – 15.00 Młyn Gąsiorowo

6 latki 24 czerwiec w godzinach 10.00-15.00 Młyn Gąsiorowo

  

Bardzo proszę rodziców o dokonanie dopłaty do wycieczki w kwocie 30 zł najpóźniej do dnia 21.05.2021
na konto Rady Rodziców: BS  92 8931 0003 0082 1400 4000 0001

Większa część kosztów związanych z organizacją wycieczek zostanie pokryta z funduszy  pozostałych na koncie Rada Rodziców.

 

 


Accessibility