HARMONOGRAM DNIA

 

 

GRUPY MŁODSZE

6.30-8.00       – Zbieranie się dzieci
8.00-8.30       – Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi z deficytami oraz z dziećmi zdolnymi
8.30-9.00       – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00-9.20       – Zajęcia dydaktyczne
9.20-9.50       – Zabawy dowolne w kacikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela
9.50-10.10     – Zajęcia dydaktyczne
10.10-10.30   – Czynności samoobsługowe w szatni
10.30-11.50   – Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu przedszkolnym, spacery
11.50-12.20   – Przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.20-14.00   – Czas relaksu, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie książki czytanej przez nauczyciela
14.00-14.45   – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.45-18.00   – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela, gry stolikowe, praca indywidualna z
dziećmi z deficytami oraz z dziećmi zdolnymi, rozchodzenie sie dzieci.

 

GRUPY STARSZE

6.30-8.00       – Zbieranie się dzieci
8.00-8.30       – Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela, rozmowy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi z deficytami oraz z dziećmi zdolnymi
8.30-9.00       – Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
9.00-9.
30       – Zajęcia dydaktyczne
9.
30-10.00     – Zabawy dowolne w kacikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela
10.00-10.30   – Zajęcia dydaktyczne
10.
30-10.50   –Czynności samoobsługowe w szatni
10.
50-11.50   –Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy na placu przedszkolnym, spacery
11.50-12.20   – Przygotowanie do obiad
u. Obiad.
12.20-14.00   –
Czas relaksu, słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchanie książki czytanej przez nauczyciela. Zabawy zorganizowane/kierowane przez nauczyciela utrwalające zdobytą wiedzę i doskonalące umiejętności dzieci.
14.00-14.45   – Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.45-18.00   – Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań wspierane przez nauczyciela, gry stolikowe, praca indywidualna z dziećmi z deficytami oraz z dziećmi zdolnymi, rozchodzenie się dzieci
.