beznazwy

 

WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu

2. Moja miejscowość

3.  Ja, Ty i środowisko

4. Dary jesieni

 

Wiersz „Jesień” Józef Antoni Birkenmajer

Je­sień, jak do­bra cio­cia lub wróż­ka,

daje nam grusz­ki, śliw­ki, ja­błusz­ka;

w sa­dach, gdzie­kol­wiek tyl­ko człek spoj­rzał,

wszę­dzie na drze­wach owoc już doj­rzał.

Wśród drzew­nych list­ków wie­trzyk sze­le­ści,

owoc i list­ki na zie­mię strą­ca

i szep­ce sło­wa, tak dziw­nej tre­ści,

jak gdy­by ja­kaś baśń wę­dru­ją­ca.

Sze­leść nam, miły wia­ter­ku, sze­leść

i parę śli­wek na zie­mię strąć,

bo my przez pło­tek pra­gnie­my prze­leźć,

i z sadu tro­chę owo­ców wziąć!

 

Piosenka ,,Piosenka dla Supełka”

Dnia pewnego późnym latem

nasz znajomy superkrawiec

znalazł kilka superszmatek

i dał ponieść się zabawie.

Ref.: Lalala,

lalala,

lalalalalalala. x2

Wziął igiełkę i niteczkę,

nie minęło czasu wiele,

jak spod ręki Antoniego

Wystartował nasz Supełek.

Ref.: Lalala…

Teraz Pak ma przyjaciela,

z którym mu nie grozi nuda,

bo z Supełkiem, bo z Supełkiem,

każda się zabawa uda.

Ref.: Lalala…