WRZESIEŃ                          

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu.

2. Ja, ty i środowisko.

3. Moja miejscowość.

4. Dary jesieni.

Wiersz: „Hopsasa”

Hopsasa! Oto ja!                                                                                                                

 Rączki dwie, nóżki dwie.                                                                                              

 Hopsasa! To się wie!                                                                                                         

 Głowa dwoje uszu ma.                                                                                                         

Oczy, broda, usta, nos.                                                                                                            

No i włosów cała moc.                                                                                                        

Hopsasa! Oto ja!

Piosenka: „Gruby misio” sł. T. Klaman

Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.                                                  

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko klaszczę sobie tak…

Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.                                                    

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko gram na kolankach tak…

Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.                                                   

 Siedzę sobie, nic nie robię, tylko tupię, tylko tupię sobie tak…

Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.                                                

  Siedzę sobie, nic nie robię, tylko kląskam, tylko kląskam sobie tak…

Jestem sobie gruby misio, a na imię to mam Krzysio.                                                       

Siedzę sobie, nic nie robię, tylko śpiewam, tylko śpiewam sobie tak: la, la, la…