Poniżej upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola.

upoważnienie

 

28.01.2022 (piątek)

1.Zabawy logorytmiczne –  doskonalenie koordynacji ruchowo – słuchowej,  ćwiczenie aparatu artykulacyjnego i koncentracji uwagi.

Zabawy logorytmiczne: ,,Pada śnieg” – dziecko powtarza słowa rymowanki i wykonuje proste ruchy.

Pada, pada, pada śnieg, /dziecko  naśladuje  palcami ruch padającego śniegu/
I wieje, wieje wiatr. /wyciąga ręce w górę, naśladuje drzewa poruszające się na wietrze/
Chociaż wkoło zima zła, /zatacza przed sobą rękami koła/
Idę sobie w świat. /rytmicznie maszeruje w miejscu/
Krok do przodu, /wykonuje krok do przodu/
Dwa do tyłu  /dwa kroki do tyłu/
Oraz w prawo skok. /skacze obunóż w prawą stronę/
I choć mrozik szczypie w uszy, /masuje rękami uszy/
Nie martwi mnie to. /klaszcze/.

Źródło: Zabawy logorytmiczne, zbiór własny..

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 10. Zimowe zawody sportowe. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

Pomoce: tamburyn, piłki, hula- hop, woreczki, papier, klocki lub poduszki, lina/skakanka, kocyk

Część wstępna

– „Marzną ręce, marzną nogi” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Przedszkolak porusza się w rytm tamburynu: biegiem, w podskokach lub marszem. Na hasło: Marzną ręce! zatrzymuje się i mocno pociera dłoń o dłoń. Na hasło: Marzną nogi! zatrzymuje  się i mocno tupie nogami. Zabawę powtórz kilka razy.
– „Rozgrzewka” – ćwiczenia uruchamiające duże grupy mięśniowe. Zawodnicy przed zawodami muszą się rozgrzać. Na hasło: Rozgrzewka! dziecko wykonuje: 10 przysiadów,10 skłonów bocznych,10 skrętoskłonów.

Część główna
– „Toczymy śnieżną kulę” – zabawa z elementem toczenia. Do zabawy zaproś rodzeństwo, rodziców. Uczestnik  zabawy toczy piłkę – śnieżne kule,  okrąża przeszkody, np.: klocki/poduszki)  i wraca na swoje miejsce.. Przekazuje piłkę następnemu uczestnikowi.
– „Celujemy śnieżką” – zabawa rzutna.Na podłodze  hula-hoop. Dziecko trzyma 2 woreczki lub kule uformowane z papieru -śnieżki,  rzuca kolejno do obręczy.
– „Jedziemy na sankach” – ślizgi na kocykach. Dziecko siada na kocyku w siadzie skulnym, przodem do kierunku ruchu,  wykonuje ślizg na kocu za pomocą rąk i nóg. Okrąża przeszkodę (klocki lub poduszki), wraca na swoje miejsce i oddaje kocyk kolejnemu uczestnikowi zabawy,
– „Skoki narciarskie” – zabawa skoczna. Na podłodze ułóż linę lub skakankę. Dziecko wykonuje skoki z linii startu. Zabawę powtórz kilka razy.
– „Hokej” – zabawa bieżna. Na podłodze ustaw tor przeszkód (klocki/ poduszki/ lub według swojego pomysłu) Dziecko  pokonuje slalomem trasę, tocząc przed sobą piłkę za pomocą laski gimnastycznej.Zabawę  powtórz 2 razy.

Część końcowa
– „Zakończenie zawodów” – ćwiczenie rytmizujące.  Dziecko wyklaskuje,  wytupuje  według własnego pomysłu rytmy,  np. ,,Wygrałam/ Wygrałem! Brawo!”. Na słowa: ,,Wygrałam/ Wygrałem! – klaszcze. Na słowa:Brawo! – podskakuje’

– Marsz – dziecko maszeruje  w rytm tamburyna.

Żródło: Przewodnik metodyczny. Planeta dzieci. Pięciolatek, WSiP cz.2, s.164

Zabawy rytmiczne przy muzyce: ,,Zimowe ćwiczenia”

 

Źródło:Yutube