MARZEC

1.Oznaki wiosny

2. Wszystko rośnie

3. Pracowita wiosna

4. Na wsi

Wiersz: „Przedszkolaki” Danuta Gellnerowa

Przedszkolaki wiosną bardzo szybko rosną.

Potem znów jak wiecie, podrastają w lecie.

A pod jesień już za małe są buciki i sandały.

Krzesełko w przedszkolu robi się za niskie – to znak,

że czas do szkoły wyruszyć z tornistrem.

Piosenka: „Polka fasolka” sł. St. Karaszewski, muz. K. Kwiatkowska

Co tam sadzi pan Jeremi?

Sadzi w polu fa – so – lę!

Po ziarenku bęc do – ziemi.

„Jaki taki plon zbio – rę!

Ref: Do re mi fa sol la fa sol la si do!

Do re mi fa sol la fa sol la sol fa!

Już po tyczce w górę pnie się wesolutka fa – so – la!

Pan Jeremi worek niesie:

„Hop, fasolo do wo – ra!”

Ref: Do re mi… Prosi żonę pan Jeremi:

„Żono, łuskaj fasolę i fasolę gotujże mi,

zanim wrócę na pole!”

Ref: Do re mi…

Accessibility