W naszym przedszkolu od roku szkolnego 2020/2021 organizowane są zajęcia z Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone przez pedagogów specjalnych:
mgr Marlenę Borczon i mgr Katarzynę Wojtaszek. 
Celem zajęć jest systematyczne zdobywanie konkretnych umiejętności społecznych tak, by w jak najbardziej całościowy sposób stymulować rozwój dzieci w sferze społeczno-emocjonalnej. 
Na zajęciach pracujemy nad:
– rozwojem emocjonalnym: nazywanie, rozumienie i interpretowanie różnych stanów emocjonalnych (radość, smutek, strach, złość);
– samowiedzą – odkrywanie swojego potencjału i mocnych stron, budowanie poczucia przynależności i tożsamości, akceptacja odmienności;
– umiejętnościami społecznymi – praca w grupie, empatia, wrażliwość na problemy innych, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.