DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA

 

       Przedszkole jest pierwszym etapem edukacji dziecka. Interesuje nas, na ile nasze oddziaływania są skuteczne we wszechstronnym rozwoju dzieci. Postanowiliśmy posłużyć się narzędziem, które pozwala określić możliwości dzieci oraz ich zmiany pod wpływem nie tylko dojrzewania, lecz także przedszkolnych oddziaływań. Badanie przeprowadzane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: diagnoza wstepna i końcowa. Dokonana diagnoza stanowi także podstawę do rozmów i współpracy z rodzicami, w celu zoptymalizowania wspierania rozwoju dzieci.

Wychowawczynie w grupach 3-4-letnich do oceny postepów dzieci używają „Arkuszy obserwacji dzieci 3 oraz dzieci 4-letnich” autorstwa p. Bożeny Janiszewskiej.

W grupach 5-latków i 6-latków badanie dzieci bazuje na kartach pracy „Diagnoza przedszkolna” Wydawnictwa WSiP.